Parrådgivningen Nordsjælland

Konflikt og frygt efter en skilsmisse

Grunden til at deleforældre havner i en fortvivlende magtkamp handler ofte om frygten for at miste

Vi mister evne til at tænke klart i en skilsmisse

Vi er som mennesker ikke specielt godt rustede neuralt til at tackle betingelserne omkring en skilsmisse.

I en skilsmisse bliver vi ramt af frygt. Og vi bliver stærkt påvirkede frygt. Frygt rammer os helt konkret ved at vi mister evnen til at tænke rationelt og klart.

Frygt og angst slører vores kognitive funktioner, fordi vores system primært indstiller sig på enten at kæmpe, flygte eller fryse.

Frygten for at miste

Man kan forestille sig, at en del af dette kriseberedskab, som alarmeres for fuld skrue i kroppen knytter sig til vores ur-instinkter. 

Instinkterne vækkes til live i os for at beskytte os selv og vores afkom og for at undgå fare.

Skilsmissen er jo faktisk en reel faresituation, hvor vi kommer til at “miste” vores børn i en eller anden forstand.

For der vil være en stor del af tiden, hvor vi kommer til at skulle undvære dem.

Grunden til at deleforældre havner i en fortvivlende magtkamp handler ofte om frygt for at miste.

Vi går i ‘overlevelses-mode’

Vi fungerer faktisk anderledes, når vi bliver bange, fordi hjernen indstiller sig i en slags ‘overlevelses-‘mode’.

Når vi er grebet af frygt har vi ikke på samme måde adgang til de mere avancerede dele af hjernen.

Det bliver derfor vanskeligt for os at danne os et overblik, planlægge, tænke langsigtet og overskue andre perspektiver end vores eget.

Dette harmonerer desværre særdeles dårligt med at skulle agere i et samarbejde med børnenes anden forælder.

Når vi bliver bange og føler os sårbare, forsøger vi at overleve

En overlevelsesstrategi kunne være at handle mistænkeliggørende, kontrollerende, vredt og forfølgende.

Altså instinktive måder hvorpå, du forsøger at forsvare og beskytte dig selv og børnene.

Den frygtoptrappende spiral

Men når vi kæmper for vores “overlevelse”, kan vi komme til at skabe en ond cirkel, hvor vores instinktive adfærd trigger en modreaktion hos vores ekspartner.

Det kunne f.eks. være at din eks reagerer med: Afvisning, kulde, eller ved helt at lukke ned.

Og denne reaktion fra din ekspartner får din egen frygt til at vokse sig endnu større og får dig til at handle endnu mere desperat og frygtoptrappende:

Det kunne være ved at reagere aggressivt, anklagende og angribende i din kommunikation.

Hvilket igen får din ekspartner til at afvise dig yderligere.

Derved kan I så nemt blive fanget op af en frygtoptrappende spiral af instinktive følelsesmæssige overlevelsesstrategier. En ond cirkel som er meget vanskelig at bryde.

Den overlevelsesstrategi du benytter dig af, har altså en betydning for, hvordan din eks reagerer.

Det er derfor ikke uden betydning hvordan vi hver især handler på vores frygt og sårbarhed under en skilsmisse.

Tal om frygt frem for konflikt

Måske giver det vældig meget mening netop at tale om frygt frem for konflikt.

Om frygthåndtering – i stedet for konflikthåndtering.

For det handler om at vi begge to er bange for at miste og at vi derfor kan komme til at handle på måder, som øger frygtsomheden imellem os.

Når vi taler om konflikt, inviterer det os ind i en forståelse af den anden som en fjende eller som en, der vil have os ned med nakken.

En vi skal ruste os til at kæmpe imod.

I en konflikt kommer det hurtigt til at handle om, at skulle ruste os til at angribe eller forsvare os selv imod den anden.

Konflikt er altså en kamp-metafor.

Familieretshuset og skilsmisseadvokater kan desværre være med til at øge på-vagt-heden og eskalere konflikten mellem deleforældre.

At navngive det, der sker imellem os som: frygt, betyder at vi bedre kan få øje på hinanden, som to mennesker, der hver især er bange for at miste det, vi har kært.

Frygt dæmpes ved beroligelse og ikke ved kamp

Når frygten øges hos din eks, øges frygten hos dig.

Derfor handler det om at finde måder hvorpå I kan sænke stress og angst-niveauet i relationen til hinanden.

Det er ikke sårbarheden og frygten i sig selv, som er konfliktoptrappende.

Det er de strategier I benytter til at håndtere jeres frygt og sårbarhed, som får konflikten til at eskalere.

Du kan arbejde med at blive bedre til at håndtere din frygt på måder, som dæmper konflikten i relationen til din ekspartner.

Refleksioner:

På hvilke måder kan du forsøge at berolige dig selv sådan at din frygt ikke kommer til at styre dine handlinger og din adfærd?

Hvordan kan du med din adfærd og handlinger bidrage til at dæmpe frygtsomheden hos din eks?

Hvordan kan vi relatere os til hinanden på måder, som virker beroligende for os begge?

Læs mere her om: Samarbejde efter skilsmisse