Parrådgivningen Nordsjælland

Hjælp vi er ramt af utroskab!

Fra traumatisk bedrag til udvikling af parforholdet og kærligheden imellem jer

Utroskab knuser tilliden

Når du opdager, at din partner har været dig utro, er det voldsomt og traumatiserende.

Utroskab er et knusende tillidsbrud som udløser en massiv identitetskrise. 

Man kan gå så langt som til at sige at svigtet fra vores partner faktisk truer vores hele vores eksistensfølelse.

Pludselig stiller du spørgsmålstegn ved alting: Jeg troede jeg kendte mit liv? Jeg troede, at jeg vidste hvem du var? Hvem vi var som par og hvem jeg selv var. 

Kan jeg stole på dig igen?

Alt det du havde regnet med og taget for givet slås itu, og med ét kan du ikke længere genkende dig selv eller din partner:

Hvem er du i grunden? Kan jeg nogensinde stole på dig igen?

Når vi bedrages mister vi tilliden til verden for en stund: Kan jeg nogensinde stole på nogensomhelst igen?

Er verden og tilværelsen overhovedet et godt og sikkert sted for mig længere?

Jo mere du ved om utroskaben, desto mere smerte påfører du dig selv 

Det ubarmhjertige ved at opdage en affære i den digitale tidsalder, som vores, er detaljeringsgraden og mængden af tilgængelig information.

Der er derfor stor risiko for at du med den moderne teknologi kan få indblik i mange ubehagelige detaljer fx på SMS’er og billeder.

Du kan måske ovenikøbet følge affærens historie og kommunikation over tid.

Og det er til din fordel, tænker du. 

Jeg har ret til at vide alt

I et informationssamfund, som vores er vi jo nærmest flasket op med ideen om jo mere viden desto bedre.

Det kan endda føles som om at du har ret til at vide alt omkring bedraget.

Du er jo den forsmåede part.

Derfor kan det være næsten umuligt at holde sig fra at søge informationen.

Men du faktisk er bedre tjent uden.

For den viden du kommer i besiddelse af kan risikere at betyde at smerten hos dig – og vejen ud af den – trækker i langdrag.

Tag vare på dig selv

Når din partner har været dig utro skal du tage alvorligt vare på dig selv.

Første skridt til dette er paradoksalt nok at du bestræber sig på at bremse din nysgerrighed efter at få flere detaljer og endnu mere konkret viden om utroskaben.

Jo mere du ved, desto mere smerte påfører du faktisk dig selv.

Detaljerne vil nemlig holde dig vågen om natten.

Derfor hold dig så vidt muligt fra detaljerne omkring bedraget 

Hvorfor er vi overhovedet hinanden utro? 

Når vi blot kan vælge at blive skilt, hvorfor har vi så en affære?

Tidligere var det sådan, at folk var hinanden utro fordi de var ulykkelige og ikke måtte forlade ægteskabet.

Nu er vi utro for at blive gladere.

Vi lever i en tidsalder, hvor vi oplever det som en menneskeret både at forfølge vores lykke og indfri vores begær. Vi fortjener og har ret til at være glade hele tiden. 

Vi lokkes af det vi ikke kan få

I et forbrugssamfund som vores er vi fanget op af tendensen til hele tiden at ønske os mere end det, vi allerede har.

Vi skal optimere og udvikle vores potentiale og derfor stræber vi kontinuerligt efter at opnå det umulige.

Vi lokkes af dét, vi ikke kan få. Vi drages derfor også af utroskaben, ganske enkelt fordi det er forbudt.

Vi får fornemmelsen af, at så snart vi gør noget vi ikke må, så gør vi dét vi virkelig vil.

Utroskab kan udspringe af en utilfredshed med os selv 

Når vi søger en andens blik er det ikke altid vores partner, som vi vender os væk fra, men væk fra den person, vi selv er blevet til.

Vi leder ikke efter en anden person, men efter en anden version af os selv at være sammen med.

Utroskab kan altså bunde i et ønske om at genfinde tabte dele af os selv.

Måske fordi vi er kommet for langt væk fra den, vi trives med at være. 

Vi længes efter at føle os levende

Vi længes efter følelsesmæssig kontakt og at føle os forbundet med en anden.

Vi længes efter fornyelse, frihed, autonomi, seksuel intensitet, opmærksomhed, og efter at føle os særlige og betydningsfulde.

En affære kan også opstå som et desperat forsøg på at genskabe livskraften og vitaliteten i kølvandet på et dødsfald blandt vore nære eller ovenpå en stor tragedie i familien.

Nogle mener, at utroskab endda kan være udtryk for en slags kamp for livsgnisten og en protest mod døden. En måde at føle os levende på.

Når vi konfronteres med døden kalder det de store spørgsmål frem i os:

Er det her virkelig dét? 

Utroskab kan blive startsskuddet til en ny og frugtbar vej for jeres parforhold

Når din partner er dig utro, kan det blive dødsstødet til et allerede dødt forhold.

Men bedraget kan også vise sig at komme til at blive startskuddet til en ny og frugtbar vej henimod udvikling af relationen og kærligheden imellem jer. 

Frygten for at miste hinanden midt i krisen vil måske netop vække et begær hos jer begge, og derfor fortæller mange par netop om en større intimitet og intensitet både fysisk og følelsesmæssigt i kølvandet på en affære.

På den måde kan utroskab betyde at I begge kommer i kontakt med en dyb længsel, intens lyst og stærke følelser for hinanden, som ellers var fuldstændigt slumret hen.

På samme måde som en alvorlig sygdom kan bringe nye og livfulde perspektiver ind i vores liv, kan nye betydningsfulde indsigter og nærhed faktisk også vokse ud af utroskab.

Det kræver meget af jer begge at vælge at gå den vej

Hvis I kan kunne bevæge jer videre fra smerten, skal I begge to være parate til at møde din partners utroskab med åbenhed og nysgerrighed.

I skal være parate til at granske både jer selv og parforholdet. 

Du, som er blevet svigtet skal evne at se bagom svigtet og smerten og sammen med din partner turde gå på opdagelse i utroskabens mysterium.

Det betyder at du, også selvom det ikke er dig, som var den utro part, skal være parat til at granske og ransage både dig selv, din adfærd og din måde at indgå i parforholdet på.

Og det kan være en stor mundfuld – men det kan ende med at bringe jer godt og lykkeligt videre sammen. 

The victim in an affair is not always the victim of the marriage 

Bedrag i parforhold har mange former.

Den partner som bedrager er ikke altid den krænkende part i ægteskabet.

Det lyder måske provokerende, men der er andre måder end utroskab man kan krænke og bedrage hinanden på i et ægteskab. 

Derfor skal du, som den krænkede part, være parat til at blive konfronteret med hvordan din utro partner måske har følt sig bedraget af dig i jeres parforhold.

Måske har din utro partner følt sig både svigtet og bedraget af dig i jeres ægteskab igennem mange år.

Vi kan bedrage vores partnere enten med vores afvisninger, med vores foragt, med vores forsømmelser, vores ligegyldighed, vores nedladenhed ringeagt eller psykiske vold.

Tør du overveje på hvilken måde har du bedraget din partner?

Med dit mishag, din tavshed, din afvisning, dit fravær og din kulde?

Jamen det kan da slet ikke stå mål med at have en affære?, tænker du.

Og ja enig, det kan føles som urimelige kameler at skulle sluge, når man som den bedragede part står tilbage med tilliden knust og helt i sorg. 

Hvis du kan bære at være med til at I udforsker dette sammen finder I måske flere af nøglerne til hvorfor I kom så langt fra hinanden og hvad der kan bringe jer tæt og trygt sammen igen.

Bedraget vil give jer en unik mulighed for at invitere hinanden til dybe samtaler med en ærlighed og en åbenhed, som I måske ikke har praktiseret i årtier.

Læs mere her: Hvordan genfinder I hinanden efter utroskab

Kilde: Hvad utroskab kan lære os om kærlighed af Esther Perel 

Hvis I har mod på at arbejde sammen omkring hvordan utroskab kan styrke jeres kærlighed kan I læse mere om psykologen her: Martine Skov 

Lyserødt hjerte malet på betonmur som er knust