Parrådgivningen Nordsjælland

Utroskab: Hvordan kommer I videre?

I kan lykkes med at tackle og bekæmpe utroskab - og tilmed blive endnu bedre sammen som par

Samtaler om utroskab

Når I begge to føler jer klar til det, kan I nå virkelig langt med åbenhed og ærlighed i samtalerne om utroskab.

Samtalernes fokus skal være at tage vare på jer begge og sigtet er at bringe jer nær hinanden igen.

For at kunne lykkes med at genfinde hinanden og komme godt igennem smerten, er det afgørende at I gør jer umage med at anerkende begge sidder af utroskaben:

På den ene side: sår og svigt.

På den anden side: indsigt og udvikling af relationen og kærligheden imellem jer.

Begge sider af utroskaben

Først I skal sammen udfolde:

1. Hvordan bedraget har ramt og såret mig?

Dernæst skal I være klar på at forholde jer til og undersøge:

2. Hvad affæren var ensbetydende med for dig, som var utro?

Hvilken betydning havde den for dig eller på hvilken måde den gav mening for dig?

Første step: Undskyldningen

Første skridt er at tage hånd om den svigtede part. Og dette begynder med undskyldningen.

En oprigtig og dybfølt tilkendegivelse af både skyldfølelse og fortrydelse.

Den som er såret og svigtet skal efter undskyldningen sidde tilbage med en følt oplevelse af reel anger og massiv fortrydelse hos den, som bedrog.

Helingen af sårene og den knuste tillid kan først begynde når den som bedrog indrømmer sin fejl og påtager sig sin tungtvejende del af ansvaret.

Den utro part skal tage initiativet til at tale om svigtet

Opgaven for dig, der bedrog, er altså at kunne tåle og udholde en kontinuerlig samtale omkring bedraget.

Og det kan trække tænder ud, fordi det vækker din skyld og skam til live igen og igen.

Og så skal du endda selv tage initiativet til disse samtaler.

For hvis ikke du selv bringer det op, vil din partner være nødsaget til at gøre det alligevel.

Du kan derfor lige så godt face det: Du kommer til at skulle tale det igennem igen og igen – no matter what.

Du kan booste tilliden imellem jer

At du selv sørger for at bringe det op, før din partner, kan omvendt være med til at booste tilliden imellem jer.

Det har nemlig en kæmpebetydning for opbygningen af tillid imellem jer, at det netop er den der bedrog, som tager initiativet til at vende tilbage til, der gør ondt.

At dig, som bedrog, sørger for, at I sammen ikke glemmer, hvor ondt bedraget har gjort på din partner.

At dig, som bedrog, tager ansvaret for at I ind imellem får luftet ud og får talt med hinanden om det løbende, sådan at det aldrig bliver fejet ind under gulvtæppet.

Det er dit ansvar at utroskaben ikke bliver glemt

Det er din opgave at fortsætte med at sikre, at I husker svigtet. Du skal sørge for at I får talt sammen om det:

‘Skat, jeg sidder her og tænker på hvor stort et svigt jeg har udsat dig for og hvor ondt jeg har gjort dig med mit bedrag.

Fortæl mig om hvordan det fylder hos dig nu?

Er der noget du har brug for at vi får talt om?

Er der noget, du har lagt mærke til at jeg kan gøre for dig, som kan bidrage til gøre dig tryg og rolig og som kan være med til at bygge tilliden op imellem os igen?

Jeg har selv tænkt på om … og … kunne være en hjælp at jeg gør for dig?’

Andet step: At udfolde meningen med galskaben

Det andet skridt som I som par skal forholde jer til er sammen at undersøge hele bevæggrunden for affæren og bedraget.

Hvad var motivationen for at handle på begæret og vælge utroskabet:

Hvilken betydning havde affæren for dig eller på hvilken måde gav den mening for dig?

Hvad bragte det dig i nærheden af eller tættere på hos dig selv, som du har savnet og længtes efter?

Hvad følte du i stand til sammen med den anden, som du ikke har kunnet få fat i sammen med mig?

Hvad kunne du særligt mærke omkring hvad du værdsætter ved os to, da du befandt dig et andet sted sammen med en anden?

Hvordan var det for dig at komme hjem igen?

Har affæren gjort det tydeligere for dig, hvad det er ved os to sammen, du særligt sætter pris på?

Hvad kan du mærke er vigtigt for dig omkring os to og vores parforhold fremadrettet?

Hvordan kan du arbejde for at holde fast i det, som er vigtigt for dig i vores relation?

Sidste step: Hvad skal de nye veje i vores relation bestå af?

Enhver affære markerer en afslutning på en samlivsform og kan dermed også blive en katalysator for en ny begyndelse for jer.

Utroskab redefinerer parforholdet.

Det betyder at hele konstellationen og relationen imellem jer simpelthen må genforhandles påny.

For at sætte det på spidsen kan man sige, at med affæren afsluttede I jeres første ægteskab.

Hvad skal så karakterisere jeres nye relation til hinanden?

På hvilken måde vil I gerne skabe et ægteskab vol.2 sammen?

Genforhandling af vores samliv

Hvordan kan vi genopbygge vores parforhold i lyset af de nye indsigter på en måde som giver plads hvad vi hver især har savnet og har brug for?

Hvad skal de nye veje i vores relation bestå af?

Vi kan og skal ikke opretholde status quo.

Hele parforholdet skal redefineres med de nye perspektiver in mente.

Eftersom hele parforholdet er til revision giver det nu samtidig også den svigtede part muligheden for at få personlige behov og temaer sat på den fælles dagsorden:

Hvordan kan vi genopbygge vores parforhold i lyset af de nye indsigter på en måde som giver plads til det, vi hver især har savnet og har brug for?

Hvad skal de nye veje i vores relation bestå af?

Hvad har du savnet i jeres relation?

Bedraget har bibragt muligheden for forhandling af en helt ny orden imellem jer, hvor du som er blevet svigtet ikke længere behøver at opretholde en status quo, som måske heller ikke virkede for dig.

Du har momentum nu og derfor skal du gøre brug af øjeblikket og i gang med at forholde dig til på hvilken måde relationen har spændt ben for for det, som er vigtigt for dig?

Noget som du måske har savnet og længtes efter, og som du har haft svært ved at komme igennem med og derfor har givet op på.

Måske er der noget som er blevet taget for givet i relationen længe, men som faktisk ikke har fungeret for dig.

Derudover skal du sørge for at tage skridt i retning af at opbygge din identitet og din selvfølelse.

Det betyder at du skal omgive dig med kærlighed fra familie og fra gode venner, som kender dig og elsker dig.

Du skal genopdage og genforhandle muligheden for genoptage og interesser, som vækker glæde, og mening for dig.

Utroskab kan gøre jer bedre sammen

I skal tale om hvordan I sammen kan være med til at skabe plads til det, som er vigtigt for jer hver især.

Hvis I sammen – eller med professionel hjælp – lykkes med at komme godt omkring både smerten og meningen med utroskab, kan det ende med at betyde at I bliver endnu bedre sammen som par.

Vejen igennem utroskab kan udmunde i betydningsfulde indsigter, som betyder at I kan genskabe en ny og bedre relation til hinanden.

Fremadrettet har I chancen for at gøre jer vældigt umage med at give hinanden plads ved at værne om jeres fælles og individuelle behov.

På den måde kan utroskaben paradoksalt nok ende med at bidrage til at gøre jer bedre til og klogere på at leve sammen.

Kilde: Hvad utroskab kan lære os om kærlighed af Esther Perel

 
 
Par som står tæt sammen og kigger ud over havet i tusmørke